Royaldigital – Online marketing bureau – Grafisk webbureau

Forretningsbetingelser

Generelt

1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem kunden og Royaldigital vedrørende levering af digitale tjenester og produkter som beskrevet på hjemmesiden.

1.2 Ved at benytte hjemmesiden accepterer kunden disse forretningsbetingelser fuldt ud.

Bestilling og bekræftelse

2.1 Kunden kan afgive en bestilling ved at følge proceduren på hjemmesiden.

2.2 En ordrebekræftelse vil blive sendt til kunden via den angivne e-mailadresse. Denne bekræftelse udgør en bindende kontrakt mellem kunden og Royaldigital.

2.3 Royaldigital forbeholder sig ret til at afvise bestillinger uden at give en begrundelse.

Priser og betaling

3.1 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms, medmindre andet er angivet.

3.2 Betaling skal ske i henhold til de anvisninger, der er angivet på hjemmesiden eller i fakturaen.

3.3 Kunden forpligter sig til at betale det fulde beløb inden den første dag i hver faktureringsperiode.

3.4 Royaldigital forbeholder sig ret til at ændre priser uden varsel.

Abonnement

4.1 Abonnementsaftaler har en bindingsperiode på minimum 12 måneder

4.2 Opsigelse indenfor bindingsperioden medfører en øjeblikkelig betaling af resterende månedlige gebyrer.

Levering og leveringstid

5.1 Levering af digitale tjenester og produkter vil ske elektronisk via de angivne kanaler på hjemmesiden.

5.2 Leveringstiden kan variere afhængigt af den valgte tjeneste eller produkt. Kunden vil blive informeret om forventet leveringstid ved bestilling.

Fortrydelsesret og refusion

6.1 Da tjenester leveres elektronisk og ofte tilpasses kundens specifikationer, er der normalt ikke mulighed for at fortryde købet eller kræve refusion.

6.2 I tilfælde af tekniske fejl eller mangler, vil Royaldigital bestræbe sig på at rette op på problemet eller tilbyde en passende kompensation efter eget skøn.

Ansvar og garanti

7.1 Royaldigital påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der opstår som følge af kundens brug af de leverede tjenester eller produkter.

7.2 Royaldigital påtager sig ikke ansvaret for tab eller skader, der måtte opstå som følge af tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer på hjemmesiden.

7.3 Royaldigital påtager sig ikke ansvaret for ændringer i sociale mediealgoritmer eller resultater af opslag på sociale medier.

7.4 Royaldigital påtager sig ikke ansvaret for ændringer i søgemaskinealgoritmer eller garantier for specifikke placeringer på søgeresultatsiderne.

7.5 Royaldigital påtager sig ikke ansvaret for tab af data, indtægter eller andre økonomiske tab som følge af leverede tjenester inden for digital marketing og online administration.

7.6 Tjenester som webmaster-opgaver, søgeoptimering og sociale medieopslag udføres med det formål at forbedre online-tilstedeværelsen, men resultater kan variere, og der er ingen garantier for specifikke resultater.

Persondata og fortrolighed

8.1 Royaldigital behandler kundens persondata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Yderligere oplysninger om dette findes i vores privatlivspolitik.

Force Majeure

9.1 Royaldigital er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af omstændigheder uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, strejker, og tekniske fejl.

Ændringer i forretningsbetingelser

10.1 Royaldigital forbeholder sig ret til at ændre disse forretningsbetingelser med øjeblikkelig virkning. Kunden opfordres til regelmæssigt at gennemgå betingelserne på hjemmesiden.

Gældende lov og tvister

11.1 Aftaler mellem kunden og Royaldigital er underlagt dansk ret.

11.2 Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst gennem forhandlinger. Hvis dette ikke lykkes, afgøres tvisten ved de danske domstole.

Disse forretningsbetingelser er senest opdateret 01/12/2023